Việt Nam sẽ tập trung đầu tư vào chế tạo robot

Ngày đăng: 10/01/2017
Lượt xem: 1.734
Cỡ chữ
 
 

(KTĐT) Các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, thiết bị thông minh, hệ thống vi cơ điện tử, hệ thống nano cơ điện tử, phần mềm điều khiển máy... cũng sẽ được đẩy mạnh trong giai đoạn từ nay tới 2035.

 

 

Thông tin trên được Bộ Công thương đưa ra trong Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vành đai kinh tế vịnh Bắc bộ đến 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Quy hoạch này nhằm xây dựng các mối liên kết trong phát triển công nghiệp, thương mại khu vực vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ.
Đối với các mục tiêu cụ thể, Quy hoạch xác định tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 11,0% - 11,5%/năm; giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 12,0% - 12,6%/năm.
Để đạt được các mục tiêu trên, định hướng phát triển sẽ đẩy mạnh theo hướng hiện đại, trong đó ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển cụm ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ; phát triển theo chiều sâu và chủ động liên doanh, liên kết với các tập đoàn đa quốc gia để tiếp nhận công nghệ hiện đại và từng bước tham gia vào trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong giai đoạn đến năm 2025, ngành điện tử, CNTT sẽ thu hút đầu tư các dự án quy mô lớn sản xuất và lắp ráp sản phẩm điện tử, viễn thông và hình thành mạng lưới các doanh nghiệp vệ tinh phục vụ sản xuất và lắp ráp sản phẩm cuối cùng. Tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, thiết kế mạch in, chip điện tử, bo mạch điều khiển, phần mềm các loại và linh kiện kim loại, linh kiện nhựa, cao su cung ứng cho các nhà sản xuất lắp ráp trong nước và xuất khẩu.
Đối với tầm nhìn đến năm 2035 sẽ đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, chế tạo ro-bot, thiết bị thông minh, hệ thống vi cơ điện tử, hệ thống nano cơ điện tử, phần mềm điều khiển máy CNC và các sản phẩm cơ điện tử.
Quy hoạch của Bộ Công thương cũng đưa ra giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ cho ngành điện tử và cơ khí chế tạo, coi đây như một khâu đột phá nhằm góp phần nâng cao giá trị tăng thêm, đáp ứng nhu cầu về kinh kiện, phụ tùng cho sản xuất trong nước và từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.